Paslanmaz Çelikte Kalite Ve Güven

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Ziyaretçimiz,

Batı Paslanmaz Çelik'e Hoş Geldiniz.

Fabrika sahamıza girişiniz sırasında fiziki mekan güvenliğini ve ziyaretçilerimiz ile personelimizin can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verileriniz işlenmektedir ve görüntü kayıtları yapılmaktadır.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. Bu usuller gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma zarureti bulunmaktadır.

Buna göre, fabrika sahasına girişte bazı kişisel verilerinizin alınmasındaki amaçlar, fiziki mekan güvenliği ve ziyaretçilerimiz ile personelimizin can ve mal güvenliği için, kimlik tespitleri yapmak, güvenlik kontrolleri gerçekleştirmek, güvenlik kamerasıyla görüntü kayıtları yapmak ve kayıtları denetlemektir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlarla kişisel verileriniz KVKK'nın 5. maddesinde yer alan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak bizzat tarafınızdan sözlü veya yazılı olarak otomatik olmayan ve kamera kayıtları vasıtasıyla otomatik olan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetlerine ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVKK'nın ilgili kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak Kemalpaşa O.S.B. 36. Sk. No:3 Kemalpaşa İZMİR açık adresimize, info@batipaslanmaz.com.tr e-posta adresimize veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu olan Şirketimizin Bilgileri:

Batı Paslanmaz Çelik A.Ş.

Adres : Kemalpaşa O.S.B. 36. Sk. No:3 Kemalpaşa İZMİR
Tel : +90 232 478 10 05
Web : batipaslanmaz.com.tr
E-mail : info@batipaslanmaz.com.tr