Paslanmaz Çelikte Kalite Ve Güven

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tüm şirket faaliyetlerimizde kaynaklarımızın azami tasarruf ve verimlilikte kullanılması, çevre dostu üretim teknolojilerinin seçilmesi; müşteri, tedarikçi ve şirket çalışanlarında aynı farkındalığın oluşturulması ilkelerini benimseriz.

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde, tedarikten başlayarak müşterimize ulaştığı son noktaya kadarki süreçte, faaliyetlerimizin ekolojik ve sosyal çevreye olan etkilerini sürekli denetleriz. 

Gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde; “sürdürülebilir gelecek” kavramını merkeze alan çalışmalar yürüterek; çevre, doğa ve insan yaşamı üzerinde olumlu değişikler sağlayacak çalışmalar gerçekleştiririz.